RIVES- povrchové dekoratívne úpravy

Overené časom a skúsenosťami


Kto sme?

Sme výhradný predajca produktov firmy  Rives Colors & Decorations na Slovensku. Našou materskou firmou je Rives Colors & Decorations s. r. l., ktorá je oficiálnym výrobcom produktov  ( www.rives.it  ).
RIVES je nápad a kreativita, ktorá sa premieňa do interiérového zovňajšku.
RIVES je inšpirovaní vášňou k architektúre a dizajnu.
RIVES je farba, vášeň, neustály výskum a inovácie. Viac ako štyridsať rokov ponúka riešenia s našimi profesionálne certifikovanými výrobkami.

RIVES je kreativita a špičkový štýl v oblasti dekoratívnych
povrchových úprav. Vytvárame prestížne farby, ktoré sú navrhnuté tak, aby ponúkali jedinečný dizajn.